Privacybeleid


Atelier Papoe, gevestigd aan de Weverstraat 163

6862 DN Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.atelierpapoe.nl

Weverstraat 163

6862 DN Oosterbeek

0633187261

 

Lieke van Rooijen is de Functionaris Gegevensbescherming van Atelier Papoe Zij is te bereiken via info@atelierpapoe.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Atelier Papoe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Atelier Papoe kan verwerken in verband met de dienstverlening of uitvoering van een opdracht:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (bijvoorbeeld bij opgave cursus)
 • Geboortedatum (nooit verplicht, bijvoorbeeld bij opgave cursus)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of tijdens een gesprek t.b.v. een opdracht
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Atelier Papoe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief/-e-mail/uitnodiging voor exposities
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Atelier Papoe verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Atelier Papoe gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Gmail – e-mail wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.
 • Basepack – De website en back-ups van de website worden gehost door Basepack. Bij gebruikmaking van het e-mailadres info@atelierpapoe.nl dan worden deze mails opgeslagen op de servers van Basepack. Deze mails worden tevens doorgezet naar gmail.
 • Basepack houdt statistieken bij van het websitebezoek op basis van ip-adressen. Het betreft het aantal bezoeken per pagina.
 • Diverse computerprogramma’s van microsoft office t.b.v. de administratie (word, excel). Toegang tot de gegevens is beveiligd met een wachtwoord.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gegevens worden conform een de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard mits wettelijk noodzakelijk. Overig gegevens zoals, e-mails worden maximaal 3 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Atelier Papoe deelt jouw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Atelier Papoe gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atelier Papoe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Atelier Papoe een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Atelier Papoe van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@atelierpapoe.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Atelier Papoe zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Atelier Papoe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Atelier Papoe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Atelier Papoe via info@atelierpapoe.nl.

Heb je vragen neem dan contact op met Lieke van Rooijen, Atelier Papoe.